Zkouška

Charakteristika kvalifikace "Chůva pro děti v dětské skupině" (kód: 69-073-M)

Pečující osoba v dětské skupině pečuje a zajišťuje vhodné aktivity pro děti od šesti měsíců věku do zahájení povinné školní docházky, uspokojuje jejich základní potřeby, dává jim prostor pro jejich aktivní projev, podporuje jejich seberealizaci, buduje v nich standardní návyky zodpovědnosti, hygieny, oblékání, stolování a dbá na dodržování bezpečnosti v prostorách poskytovatele služeb.

   Přihlášení ke zkoušce

Místo konání: Dětská skupina DOMINO Liberec, Pražská 502/3, Liberec III., 1.patro

Přihláška (on-line): http://plestilovaradka.formees.eu/f/prihlaska-ds/

Termín konání a cena uvedena na přihlašce (není-li link aktivní, není vypsán řádný termín).

Kontaktní osoba: Ing. Radka Pleštilová, DiS., tel: 602 101456 

 
  • Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky
    není vyžadována.
  • Uchazeč musí být bez logopedické vady.

 

Bližší informace na: https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-550-Chuva_pro_deti_do_zahajeni_povinne_skolni_dochazky/revize-2564/hodnotici-standard/cast-2

 
 

 

Dle § 5c zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je poskytovatel povinen zajistit pečující osobě absolvování kurzu první pomoci zaměřeného na dětský věk alespoň jednou za 2 kalendářní roky.

Místo konání: Dětská skupina DOMINO Liberec, Pražská 502/3, Liberec III., 1.patro

Kontaktní osoba: Ing. Radka Pleštilová, DiS., tel: 602 101 456

 

Výše úhrady: 650, -Kč v hotovosti nebo na fakturu.

 

Přihláška (on-line): http://plestilovaradka.formees.eu/f/prvni-pomoc/

(není-li link aktivní, není vypsán řádný termín).