Zkouška

Charakteristika kvalifikace "Chůva pro děti v dětské skupině" (kód: 69-073-M)

Pečující osoba v dětské skupině pečuje a zajišťuje vhodné aktivity pro děti od šesti měsíců věku do zahájení povinné školní docházky, uspokojuje jejich základní potřeby, dává jim prostor pro jejich aktivní projev, podporuje jejich seberealizaci, buduje v nich standardní návyky zodpovědnosti, hygieny, oblékání, stolování a dbá na dodržování bezpečnosti v prostorách poskytovatele služeb. 

   Přihlášení ke zkoušce

Místo konání: Dětská skupina DOMINO Liberec, Pražská 502/3, Liberec III., 1.patro

Přihláška (on-line): http://plestilovaradka.formees.eu/f/prihlaska-ds/

Termín konání a cena uvedena na přihlašce (není-li link aktivní, není vypsán řádný termín).

Kontaktní osoba: Ing. Radka Pleštilová, DiS., tel: 602 101456