Úvod - Školka Domino Liberec

Nabízíme profesionální výchovu a péči pro Vaše ratolesti. Kvalifikovaní pedagogové a chůvy vytvářejí příznivé podmínky k zajištění maximálního rozvoje osobnosti dětí na základě věkových a individuálních zvláštností s ohledem na přítomnost, minulost i budoucnost podle zásad zdravého životního stylu.

Dětská skupina DOMINO registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016144

 

prioritní osa OPZ: 1. 2 Rovnost žen a mužů

Děti

Přijímáme děti zpravidla ve věku 1 - 6 let.

Kytičky

Ceník 

Počet dnů v týdnu

1 den

2 dny

3 dny

4 dny

5 dnů

Cena za měsíc bez podpory

1.000,-

2.000,-

2.700,-

3.600,-

4.200,-

Cena s podporou OPV Zaměstnanost

600,-

1.300,-

1.600,-

2.000,-

2.500,-

Stravné

+ 300,-

+ 600,-

+ 900,-

+1.200,-

+1.500,-

Platnost od 1.9.2020

 

program dne

Denní program

 • 7,00                             - zahájení provozu
 • 7.00 – 8.30                  - příchody dětí, spontánní hra
 • 8.30 – 9.00                  - hygiena, svačina
 • 9.00 – 10.00                - didaktické činnosti řízené
 • 10.00 – 11.30              - pobyt venku
 • 11.30 – 12.00              - hygiena, oběd
 • 12.00 – 12.15              - hygiena, příprava na spánek
 • 12.15 – 14.00              - odpolední odpočinek, klidové činnosti
 • 14.00 – 14.30              - hygiena, odpolední svačina
 • 14.30 – 16.30              - odpolední program, spontánní hry dětí - vyzvedávání dětí
 • 16.30 – 17.00              - hygiena, odpolední svačina
 • 17,00 – 18.00              - odpolední program, spontánní hry dětí - vyzvedávání dětí
 • 18.00                           - ukončení provozu